Tượng chân dung Nhà Báo Trần Lâm
Đăng ngày 16-09-2017 Lúc 08:32'- 2080 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc
Đúc Đồng Tân Tiến - Tượng chân dung Nhà Báo Trần Lâm
Tác giả: Nhà điêu khắc Trần Hiếu Lễ
Đơn vị chuyển thể chất liệu sang đồng: Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Tân Tiến
Chất liệu: Đồng Thanh Thiếc
Kích thước: Tùy chọn

Liên hệ: 0913.516.269 / 0917.026.368
Website: 
http://tantienbrass.com.vn