Lễ đúc tượng Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Ngày 22/03/2017, Lễ đúc tượng Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra tại Phủ Lý tỉnh Hà Nam trước sự chứng kiến của đông đảo phật tử khắp mọi miền Tổ quốc
Ngày 22/03/2017, Lễ đúc tượng Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra tại Phủ Lý tỉnh Hà Nam trước sự chứng kiến của đông đảo phật tử khắp mọi miền Tổ quốc.

 
Nay ngày lành tháng tốt đơn vị Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc Tân Tiến tiến hành làm lễ rót đồng trước đông đảo phật tử:
  

 
Trong tâm thức dân gian Hưng Đạo Đại Vương được vinh danh là Đức Thánh Trần và đồng nhất Ngài với Ngọc Hoàng thượng đế.
"Sinh vị tướng, tử vi thần" - (sống là tướng giỏi, chết là phúc thần) suốt mấy trăm năm qua Đức Thánh Trần thực có ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống tâm linh của người dân đất Việt.
 

Tác giả bài viết: Dương Tùng