Lễ Đúc Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngày 22/09/2016, Lễ đúc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật diễn ra tại xưởng Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc Tân Tiến
Lễ đúc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật an vị tại Chùa Phật Ân thuộc xã Long Đức huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai. 
Quá trình làm lễ đúc tượng phật
 

Quá trình đúc tượng Phật
  
 
Đức Phật từng giáo giới: “Không làm các điều ác. Gắng làm các việc lành. Giữ tâm ý trong sạch. Chư Phật đều dạy thế”
Với cái tâm của người làm nghề Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc Tân Tiến luôn dốc hết cái tâm, cái đức của người trong nghề để làm nên những bức tượng, những tác phẩm...

Tác giả bài viết: Duong Tung