Tượng Quan Vân Trường Cưỡi Ngựa TNT027
Đăng ngày 07-10-2015 Lúc 03:15'- 1870 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc
Đúc đồng Tân Tiến - Tượng quan Vân Trường cưỡi ngựa TNT027
Chất liệu: Đồng Thanh Thiếc
Tỷ lệ: 92% Đồng - 5% Thiếc - 3% Chì
Mầu sắc: như ảnh bên
Kích thước: tuỳ chọn
Khối Lượng: tuỳ chọn
Trạng thái: còn hàng
Hoặc tùy theo yêu cầu: Nếu là hàng đặt, thời gian: 25 - 30 ngày
Liên hệ: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc Tân Tiến
Điện thoai: 03502.246.834 / 0913.516.269
http://tantienbrass.com.vn
Tags: duc dong,tan tien,tuong dong,quan van truong,
duc dong y yen,